top of page
מוקד מקיף אמי״ת
!לחלום להתמיד להצליח
מאמן:
חנוך לוין: 058-5203035
Screenshot (40).png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם

bottom of page