top of page
מוקד מקיף אמי״ת
מאמן:
סתיו ספונוב: 054-4343741
מקיף אמית.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם

bottom of page