מוקד מקיף אמי״ת
מאמן:
אור קויפמן: 054-2591266
מקיף אמית.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם