מוקד אמי״ת
מוקד זה סגור בשנת האימונים הנוכחית ניתן לפנות למוקד רמות ספורטיב