top of page

מחנות מצוינות בכדורסל

תמונה של WhatsApp‏ 2022-11-30 בשעה 20.08.14.jpg

מחנות הכדורסל המקצועיים של מחלקת הנוער ובית הספר לכדורסל מתקיימים ב-3 מועדים שונים במהלך השנה: חנוכה, פסח וחופשת הקיץ ונפתחים לכלל השחקנים באיזור. המחנות מנוהלים על-ידי עמית רשף, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, ומועברים על-ידי מאמני המחלקה המובחרים. המשתתפים ילמדו וישפרו את יכולות המשחק האישיות, המנטליות והפיזיות שלהם. כמו כן, ישתתפו במשחקים וטורנירים פנימיים במהלך מחנה הכדורסל.

המחנה הקרוב - מחנה חנוכה

מחנה ביה"ס לכדורסל / תיכון מקיף רגר

מחנה כדורסל בנות / בית הספר רננות

מנהל המחנה: עמית רשף

מנהלת המחנה: שני פרידמן

חנוכה רננות.jpg
חנוכה רגר.jpg

רישום למחנה חנוכה - ביה"ס רננות - ללא הסעות

רישום למחנה חנוכה - ביה"ס רננות - כולל הסעות

מחנה זה סגור לרישום

מחנה זה סגור לרישום

רישום למחנה חנוכה - מקיף רגר - ללא הסעות

רישום למחנה חנוכה - מקיף רגר - כולל הסעות

מחנה מחלקת הנוער / מקיף ז'

מנהל המחנה: עמית רשף

חנוכה מקיף ז.jpg

רישום למחנה חנוכה - מקיף ז' - ללא הסעות

רישום למחנה חנוכה - מקיף ז' - כולל הסעות

bottom of page