top of page

מחנות מצוינות בכדורסל

תמונה של WhatsApp‏ 2022-11-30 בשעה 20.08.14.jpg

מחנות הכדורסל המקצועיים של מחלקת הנוער ובית הספר לכדורסל מתקיימים ב-3 מועדים שונים במהלך השנה: חנוכה, פסח וחופשת הקיץ ונפתחים לכלל השחקנים באיזור. המחנות מנוהלים על-ידי עמית רשף, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, ומועברים על-ידי מאמני המחלקה המובחרים. המשתתפים ילמדו וישפרו את יכולות המשחק האישיות, המנטליות והפיזיות שלהם. כמו כן, ישתתפו במשחקים וטורנירים פנימיים במהלך מחנה הכדורסל.

המחנה הקרוב - מחנה חנוכה פרטים נוספים יפורסמו בהמשך!

מחנה ביה"ס לכדורסל / תיכון מקיף ז'

מחנה ביה"ס לכדורסל / נאות לון

מנהל המחנה: דוד פרץ

מנהל המחנה: דוד פרץ

מחנה ביהס נאות לון מענית.jpg
מחנה ביהס נאות לון מענית.jpg

רישום למחנה קיץ - נאות לון - ללא הסעות

רישום למחנה קיץ - נאות לון - כולל הסעות

רישום למחנה קיץ - מקיף ז' - ללא הסעות

רישום למחנה קיץ - מקיף ז' - כולל הסעות

מחנה מחלקת הנוער / מקיף רגר

מחנה מחלקת הנוער / מקיף רגר

ההרשמה למחנה קיץ מחזור א' ביה"ס לכדורסל נסגרה

מנהל המחנה: עמית רשף

מנהל המחנה: עמית רשף

מחנה נוער רגר.jpg
מחנה ילדים רגר.jpg

רישום למחנה קיץ - נערים ונוער - ללא הסעות

רישום למחנה קיץ - קטסל וילדים - ללא הסעות

רישום למחנה קיץ - קטסל וילדים - כולל הסעות

מחזור ב'

 ההרשמה למחנה
קטסל/ילדים נסגרה 

ההרשמה למחנה נערים
ונוער נסגרה

מחנה ביה"ס לכדורסל / נאות לון

מנהל המחנה: דוד פרץ

מחנה נאות לון סבב ב.jpg

רישום למחנה קיץ מחזור ב' - נאות לון - ללא הסעות

ההרשמה לסבב ב' בית ספר לכדורסל נסגרה

bottom of page