top of page

מחלקת הנוער הפועל אלטשולר שחם באר שבע

danielco (33 of 209) (1).JPG
danielco (137 of 209).JPG
danielco (190 of 209).JPG
danielco (148 of 209).JPG
danielco (199 of 209).JPG
WhatsApp Image 2022-02-08 at 12.25.20.jpeg

מחלקת הנוער של המועדון, הפועלת בשיתוף פעולה עם מחלקות הנוער של היישוב עומר ומועצת בני שמעון, מתהדרת בצוות מאמני כדורסל מהשורה הראשונה באזור הנגב כולו. בשנים האחרונות התהדק הקשר בין המחלקה לבין מגמת הכדורסל בתיכון מקיף ג’ מתוך ציפייה ואמונה כי פירות שיתוף הפעולה ייראו כבר בעתיד הקרוב והנראה לעין

במחלקת הנוער - 20 קבוצות כדורסל, מגיל קט-סל לגיל נוער. למועדון נציגות מכובדת בליגות הבכירות בארץ: ליגת לאומית

לנוער וליגה לאומית לנערים ולילדים והמטרה היא, כמובן, להגדיל את מספר הקבוצות כבר בשנים הקרובות ולספק לקבוצת הבוגרים בסיס איתן לקראת המשך הדרך

המחלקה מפעילה את אקדמיית בולדוג לשחקנים אשר מעוניינים

לשלב כדורסל תוך כדי לימודים במגמת כדורסל במקיף ג במקביל להשתלבות בקבוצות הבכירות במועדון

השחקנים במחלקה נהנים מתנאים שאין כמותם בארץ במטרה לספק מעטפת מקצועית רחבה אשר כוללת מאמני כדורסל ויכולות גופניות ואישיות מחוץ לארץ, תזונאי , מאמן מנטאלי, ופסיכולוגית ספורט בשילוב אימוני מצוינות

המחלקה בגלגולה האחרון הוקמה מחדש בעונת 2008-2009 ע"י מריו לוי ואבי ברמי, כשישראל ברוך משמש מנהל מקצועי

כיום מנהלה המקצועי של מחלקת הנוער הוא מר עמית רשף שעומד גם בראש קבוצת הבת בליגה הארצית מכבי דימונה אשר מהווה את מדרגת הפיתוח לקבוצת הבוגרים, וכמו כן מרכז את תחום

הכשרת מדריכי הכדורסל בנגב

צוות האימון והניהול של מחלקת הנוער

מריו לוי- יושב ראש מחלקת הנוער

אבי ברמי- מנהל מחלקת הנוער

עמית רשף- מנהל מקצועי ומאמן ליגה ארצית מכבי דימונה

אופיר ועקנין- מאמן נוער לאומית

ישראל ברוך- מאמן נוער מחוזית ורכז חנ"ג מגמת כדורסל מקיף ג

חביאר קאל מוניז- מאמן נערים א ארצית ומאמן יכולות אישיות

יפתח קנטי- מאמן נערים א' מחוזית, מאמן קטסל ב ועוזר נוער לאומית

 אלמוג רשף- מאמן נערים ב' לאומית ועוזר מאמן בוגרים

רונן יוסף- מאמן נערים ב' מחוזית

שגיא בן דוד- מאמן ילדים א' לאומית

אנדריי בלאבנוב- מאמן ילדים א' מחוזית מענית

גל בן חיים- מאמן ילדים א' מחוזית רמות וקטסל א רמות

קובי צצשווילי- מאמן ילדים ב' רמות וקטסל ב' רמות

איתי שמיר- מאמן ילדים ב' רננות ועוזר מאמן נערים א' ארצית

דן מדאלסי- מאמן ילדים ב' מענית וקטסל ב' מענית

שי פרג' פור- מאמן קטסל א' נאות לון

ברק פורסט- מאמן קטסל א' מענית ועוזר מאמן מכבי דימונה

חנוך לוין- עוזר מאמן נערים ב' לאומית

יניב רונאל- מנהל תפעול וארגון

שותפינו לדרך

קבוצות מחלקת הנוער

אלטשולר לבן.png
לוגו כיוונים לבן.png
לוגו עיריית בש לבן.png

נוער לאומית

נוער מחוזית

נערים א' ארצית

נערים א' מחוזית

נערים א מחוזית.jpg
נערים א ארצית.jpg
נוער מחוזית.jpg
נוער לאומית.jpg

נערים ב לאומית

נערים ב' מחוזית

ילדים א לאומית

ילדים א רמות

ילדים א רמות.jpg
ילדים א לאומית.jpg
נערים ב מחוזית.jpg
נערים ב לאומית.jpg

ילדים א מענית

ילדים ב רמות

ילדים ב רננות

ילדים ב מענית

ילדים ב מענית.jpg
ילדים ב רננות.jpg
ילדים ב רמות.jpg
ילדים א מענית.jpg

קטסל א מענית

קטסל א רמות

קטסל א נאות לון

קטסל ב רננות

קטסל ב רננות.jpg
קטסל א לון.jpg
קטסל א רמות.jpg
קטסל א מענית.jpg

קטסל ב מענית

קטסל ב רמות

קטסל ב רמות.jpg
קטסל ב מענית.jpg
bottom of page