מוקד טוביהו
מאמנים:
דן מדאלסי: 050-9650244
יפתח קנטי: 054-2341499
רונן יוסף: 052-9463437
טוביהו.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם