מוקד טוביהו
מאמן:
דן: 050-9650244
רונן: 052-9463437

סגור, ניתן לפנות למוקדים סמוכים

טוביהו.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם