מוקד רננות
מאמנת:
חרות ברין: 058-4788010
אבי שפדוב: 050-6560977
רננות.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם