מוקד רמות ספורטיב
מאמנים:
נדב אמיר: 054-5756966
אושר שליו: 050-2169031
הראל מאלנקר: 053-5320160
טל גולדשטיין: 052-3229586
ספורטיב.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם