מוקד רמות ספורטיב
מאמנים:
נדב אמיר: 054-5756966
רון מור: 054-2660687
הראל מאלנקר: 053-5320160
טל גולדשטיין: 052-3229586
גל סער: 054-4835277
רונן יוסף: 052-9463437
רמות ספורטיב.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם