מוקד רמות ספורטיב
מאמנים:
טל בקלו: 052-8010297
אושר שליו: 050-2169031
רמות ספורטיב.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בוואטסאפ