top of page
 מוקד רמות ספורטיב
!לחלום להתמיד להצליח
מאמנים:
רון מור: 054-2660687
עמית בן אהרון: 050-2889498
נתנאל בן הלל: 052-3761079
גל סער: 054-4835277
אנדרי קוליש: 052-3959234
 
לוגו 2020.png
לוגו עיריית בש לבן.png
לוגו כיוונים לבן.png
רמות ספורטיב מעודכנת לאתר.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם

bottom of page