top of page
Basketball Ring

Top Team in San Francisco

January 22, 2020

Basketball Players

2018 Champions

January 22, 2020

Basketball

New Coach in Town

January 22, 2020

פעילות המועדון מתקיימת באישור משרד הבריאות ובהתאם להנחיות פעילות ספורטיבית.

השחקנים ימדדו חום בכניסה לאימון ויקפידו על שטיפת ידיים והגיינה אישית.

לא תהיה חפיפה בין קבוצות בתוך האולם.

קורונה.jpg
bottom of page