Basketball Ring

Top Team in San Francisco

January 22, 2020

Basketball Players

2018 Champions

January 22, 2020

Basketball

New Coach in Town

January 22, 2020

פעילות המועדון מתקיימת באישור משרד הבריאות ובהתאם להנחיות פעילות ספורטיבית.

השחקנים ימדדו חום בכניסה לאימון ויקפידו על שטיפת ידיים והגיינה אישית.

לא תהיה חפיפה בין קבוצות בתוך האולם.

מועדון הכדורסל הפועל ״אלטשולר שחם״ באר שבע 

מחלקת הנוער

משה פנקר - מנהל בית הספר לכדורסל - 052-6264662

052-8375813 - עמית רשף - מנהל מקצועי מחלקת הנוער

©2020 by HapoelB7Youth. Proudly created with Wix.com