מוקד נאות לון
מאמן:
דניאל בר און:
 054-7656718
נאות לון.png

מוקד מלא
להרשמה לגילאים אלו ניתן
לפנות למוקדים סמוכים

מוקד מלא
להרשמה לגילאים אלו ניתן
לפנות למוקדים סמוכים

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם