מוקד מקיף ז׳
מאמן:
הראל מאלנקר: 053-5320160
מקיף ז.png

מוקד זה אינו נפתח כרגע
להרשמה לגילאים אלו ניתן
לפנות למוקד רמות ספורטיב

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם