מוקד מקיף ז׳
מאמן: גל מייליק 054-2584333
מקיף ז.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בוואטסאפ