מוקד רגר
מאמנים:
אוריאל אלפסי : 054-5742143
דוד פרץ : 052-3959234
רגר.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בוואטסאפ