top of page
מוקד תיכון רגר-מענית
!לחלום להתמיד להצליח


 
מאמנים:
דוד פרץ: 052-3959234
שחף חן: 052-8977757
דן מדאלסי: 050-9650244
איתי פלדמן: 052-8735513

 
טבלה רגר-מענית.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם

bottom of page