top of page
מוקד תיכון רגר
!לחלום להתמיד להצליח


 
לוגו עיריית בש לבן.png
לוגו 2020.png
לוגו כיוונים לבן.png
מוקד רגר.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם

bottom of page