מוקד תיכון רגר
מאמנים:
דוד פרץ: 052-3959234
טל גולדשטיין: 052-3229586
רגר.png

סגור, ניתן לפנות
למוקדים סמוכים

כיתות א'-ב' מתאמנות יחד

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם