top of page
מוקד מענית
!לחלום להתמיד להצליח
מאמנים:
דן מדאלסי: 050-9650244
לוגו עיריית בש לבן.png
לוגו 2020.png
לוגו כיוונים לבן.png
מענית מעודכן לאתר.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם

bottom of page