מוקד מענית
מאמנים:
משה פנקר: 052-6264662
דוד פרץ: 052-3959234
איתי שמיר: 054-5408571
מענית.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם