מוקד אשכול פיס/מקיף ו'
מאמן:
צחור ראובן: 054-2197796
אור קויפמן: 054-2591266
אשכול פיס.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם