מוקד אשכול פיס/מקיף ו׳
מוקד זה סגור בשנת האימונים הנוכחית ניתן לפנות למוקד נאות לון