מוקד אשכול פיס/מקיף ו'
מאמן:
רונן: 052-9463437
איתי: 052-7020680
אשכול פיס.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם