top of page
מוקד יצחק שדה/דימונה
מאמן:
איתי אזולאי: 054-6356332
יצחק שדה.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם

bottom of page