top of page
מוקד יצחק שדה-דימונה
ליצירת קשר:
יאירה קלנדר: 052-48877624
לוגו 2020.png
לוגו עיריית דימונה לבן.png
טבלה מעודכנת יצחק שדה.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם

bottom of page