top of page
מוקד עמי אסף/דימונה
מאמן:
לוטן במנולקר: 050-6579002
עמי אסף.png

* כל הקבוצות מיועדות לשני המינים מלבד הקבוצות בהן מצויין מין בשם הקבוצה

ייתכנו שינויים בזמני האימונים, עדכונים ישלחו בהתאם

bottom of page