top of page
עיריית דימונה.png

דימונה

לוגו 2020.png

לפני שנתיים  נוצר שיתוף פעולה בין המועדון לבין רשות הספורט בעיר במטרה לקדם ולהנגיש את הכדורסל בעיר לילדים וילדות דרך שימוש בניסיון ובמשאבים המקצועיים של המועדון

חוגי בתי הספר לגילאי יסודי פעילים בשני מוקדים ומתאמנים בהם כיום קרוב ל100 ילדים וילדות, בנוסף ל250 ילדות בפרויקט משותף  עם בתי הספר השונים ברחבי העיר

חוגים לגילאי א עד ו בנים ובנות פועלים בבתי הספר יצחק שדה ונועם חיים לפרטים והרשמה

 מאמנים: ג'ייקוב אורנדר, נחשון נויברגר 

יאירה קלנדר- רכזת בי"ס לכדורסל 

054-8877624

bottom of page